Rize İl İrtibat Ofisi

İl Belirsiz. İlinde Desteklenen Sektörler

Sektör Kodu - Adı Alt Sektör Kodu - Adı
101 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler  
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler  
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler  
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler  
103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  
103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  
103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  
103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması  
302 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirme 302-1 Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması  
302-2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması  
302-3 Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri  
302-4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri  
302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği  
302-6 Makine Parkları  
302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları  
    Cimer